NEN-EN ISO 1090-1

Het vervaardigen van staal en aluminiumconstructies
Deel 1: Eisen
EN 1090 Het vervaardigen van staal- en aluminiumconstructies - Deel 1: Eisen voor het vaststellen van de conformiteit van constructieve onderdelen. Oftewel, de NEN-EN 1090-1 geeft aan welke prestaties men kan toekennen aan constructieve stalen en aluminium onderdelen en waar men aan moet voldoen om deze prestaties toe te kennen en men CE markering mag toepassen. De vaststelling omvat de fabricagekenmerken en de kenmerken van het constructief ontwerp en de constructieve berekening. De norm geldt voor CE markering op stalen onderdelen gebruikt in staal-betonconstructies. De onderdelen kunnen direct gebruikt zijn in een bouwwerk of als constructieve onderdelen, in serie en eenmalig gefabriceerd, in de vorm van een bouwpakket.

NEN-EN 1090-1 verwijst veelvuldig voor technische eisen aan de constructies naar:
NEN-EN 1090-2 voor staalconstructies
NEN-EN 1090-3 voor aluminiumconstructies

De onderdelen kunnen zijn gemaakt van warmgewalste of koudgevormde basisproducten of basisproducten geproduceerd met andere technologieen. Ze kunnen geproduceerd zijn van profielen, vlakke producten, massieve staven, gietvormen, smeedstukken gemaakt van staal en aluminium, beschermd of onbeschermd tegen corrosie door deklagen of enige andere oppervlaktebehandeling.
Voor wie ?

Producenten die bewerkingen uitvoeren op basisproducten, conform EN 1090, om staal- en/of aluminium constructiedelen te maken.
Bovendien is de EN 1090 van belang voor iedereen die met constructiedelen van staal of aluminium te maken heeft, zoals opdrachtgevers, leveranciers, aannemers, toezichthouders, constructeurs, ontwerpers en ingenieursbureau's.
Wanneer is het nodig?

Per juli 2014 is het verplicht om CE markering te hebben op de constructieve onderdelen volgens NEN 1090. Producenten die in een fabriek op het basismateriaal een bewerking uitvoeren om hier constructieve onderdelen van te maken worden verplicht om een FPC certificaat te hebben op basis van NEN 1090-1.

Processtappen.
Indien U als producent tot de conclusie bent gekomen dat de NEN 1090-1 voor Uw bedrijf van toepassing is, dan zullen de volgende stappen doorlopen moeten worden om uiteindelijk het CE-merk op uw constructieve onderdelen te kunnen aanbrengen.

Toelating:
1. De normen aanschaffen. NEN-EN-1090-1. met bijgaande wijzigingsbladen. NEN-EN 1090-2 en/of
NEN-EN 1090-3.
2. Nagaan wat U als producent wil verklaren, welke berekeningsmethode en prestatiekenmerken volgens
tabel ZA1.
3. Het opstellen van een FPC (Fabrieks productie beheersingssysteem). Het wordt aangeraden om dit op te zetten aan de hand van de Technische documentatie die U toegestuurd krijgt na verlening van de opdracht.
4. Uit laten voeren van eventuele initiele type testen (ITT = keuring van prestaties van producten) indien voorgeschreven.
5. Aanvragen van een offerte. Dit kan door een mail te sturen naar info@p-v-i.nl of Ton.Oosterom@kiwa.nl
6. Getekende offerte retourneren en vragen om een toelatingsonderzoek. Hierbij stuurt de producent de technische documentatie toe, die vooraf beoordeeld wordt. Tijdens het toelatingsonderzoek wordt gecontroleerd of er in de fabriek ook gewerkt wordt volgens de voorschriften en de technische documentatie.

Periodieke controle:
Kiwa zal na afgifte van het FPC-certificaat bij de productie langs komen om te controleren of er nog op de voorgeschreven wijze wordt geproduceerd.